Naš univerzitet

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS)

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) osnovan je 2003. godine i jedan je od najvećih obrazovnih projekata u regiji Balkana. Kao relativno mlada akademska ustanova IUS je studentima odmah na početku omogućio otvoreno, tolerantno, međunarodno okruženje, gdje mladi ljudi imaju priliku steći nova i razmijeniti postojeća znanja i iskustva sa studentima i profesorima, ali i sa renomiranim gostujućim predavačima.

U proteklih deset godina ova visokoobrazovna institucija ponudila je veoma kvalitetno obrazovanje domaćim i stranim studentima na tri ciklusa studija, a Univerzitet se razvijao vrlo intenzivno i među prvima je u BiH nastavu prilagodio evropskim standardima. Tokom dodiplomskog i postdiplomskog studija studentima se nudi kvalitetan intelektualni ambijent na 14 studijskih programa u okviru tri fakulteta, od industrijskog inžinjeringa i kompjuterskih nauka, preko umjetnosti i društvenih nauka, do poslovne administracije i humanističkih nauka.

Trenutno na prvom i drugom ciklusu studira više od 1.600 studenata sa svih kontinenata, iz 33 zemlje svijeta. Sticanje diploma, te intelektualno i kreativno sazrijevanje mladih koji su studirali na IUS-u omogućilo je veoma lako uključivanje tih talenata u svijet uspješnih profesionalaca, provjerenih stručnjaka i odgovornih građana bh. društva, ali i zemalja iz kojih dolaze i u koje su se vratili.

Osim održavanja visokog nivoa obrazovanja kadrova različitih profila, poseban fokus IUS-a je i na: afirmisanju sopstvenog rada i dostignuća, uključivanju u međunarodnu univerzitetsku zajednicu, te dugoročnoj saradnji sa srodnim univerzitetima, ostvarenoj kroz različite projekte i programe. Pri tome, IUS je nastojao privući i zadržati izvanredne, kvalifikovane predavače i administrativno osoblje koje daje znatan doprinos u oblastima svog djelovanja, te omogućava učestvovanje u inovativnim istraživačkim projektima, u cilju stalnog poboljšanja pružanja usluga studentima i društvenoj zajednici. IUS je u momentu svog osnivanja imao 14 uposlenika i 68 studenata, a trenutno je u stalnom radnom odnosu 194 lica akademskog i administrativnog nivoa.

Dosadašnji rad i ulaganje u ideju IUS-a realizovan je kroz otvaranje prostranog i sadržajnog kampusa, izgradnju objekata i moderne univerzitetske zgrade, dva komforna studentska doma, savremenog istraživačkog centra, kao i kroz kontinuirano razvijanje IUS kapaciteta, uključiv i otvaranje novih radnih mjesta i razvoj bh. društva.

 

Web Stranica: https://www.ius.edu.ba/bs/

 

Location

Bosna Hersek

Hrasnička cesta 15, 71210 Ilidža, Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Türkiye

Feshane Cd. No 21 Eyup Istanbul
Türkiye

 

Contact

BiH :

Tel  : +387 33 957 130
Fax : +387 33 957 105
E-Mail:info@sedef.ba

Türkiye

Tel 1: +090 212 563 91 36
Tel 2: +090 212 563 91 79
Mobile:+090 533 308 95 52
E-Mail: iusistanbul@ius.edu.ba

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.
randomness